De OVAM heeft zich geëngageerd om een verzameling van lijsten ter beschikking te stellen over dierlijke bijproducten, vergunde verwerkers van specifieke afvalstoffen en erkende laboratoria en monsternemers. De OVAM is niet verantwoordelijk voor de volledigheid ervan, noch voor de wijzigingen die niet aan de OVAM zijn meegedeeld. Bij de verwerkers waar in de kolom 'vergund tot' de datum '31.12.2999' staat, betekent dit dat de vergunning is verleend voor onbepaalde duur. Een vergunning kan verleend worden voor onbepaalde duur op basis van de Omgevingsvergunning. Check regelmatig deze lijsten om op de hoogte te blijven van de meest recente stand van zaken.

[ Zoek ] [ Wis ] [ Toon alle lijsten ]

Hieronder ziet u een overzicht van alle lijsten, gegroepeerd per soort :

Dierlijke bijproducten (DBP)
Labo
Overbrengers
Verwerkers