| OVAM | OVAM | OVAM | OVAM

1.1 Is er sprake van een grond?


Bepaalde opstallen worden door het Bodemdecreet niet beschouwd als grond. Grond wordt gedefinieerd als de bodem of de opstallen die zich op of in de bodem bevinden, met uitzondering van de opstallen die door de Vlaamse Regering worden bepaald (artikel 2 § 9 BD). In artikel 4 van het VLAREBO wordt bepaald welke opstallen niet worden beschouwd als grond op voorwaarden dat in het opstal zelf geen risico-inrichting gevestigd is of was:

  • scheidingsmuren en omheiningen;
  • reclameborden en -zuilen;
  • straatmeubilair en abri's;
  • antennes en masten;
  • hoogspanningsmasten, tellers, laagspanningskasten;
  • installaties voor het opwekken van water-, wind- en zonne-energie;
  • regenwater- en drinkwaterleidingnetwerk en elektriciteits- en gasdistributienetwerk;
  • datacommunicatie-, computer- en televisiekabelnetwerk;
  • rails van trein, tram en metro.
Als het gaat over een opstal zoals hierboven beschreven, is er geen sprake van grond.