De regeling van het grondverzet beoogt de realisatie van een integrale traceerbaarheidsprocedure voor uitgegraven bodem. De erkende bodembeheerorganisatie vervult een sleutelrol in de grondverzetregeling. Haar hoofdtaak bestaat in het afleveren van bodembeheerrapporten.

BE
Grondbank VZW
Lombardstraat 34-42
1000  Brussel
Tel: 02/545.58.48   Fax: 02/545.58.54
Email: grondbank@grondbank.be
Grondwijzer VZW
Polderdijkweg - Haven 407 16
2030  Antwerpen
Tel: 03/545.87.58   Fax: 03/545.87.39
Email: grondwijzer@grondwijzer.be
Terug naar het begin van de pagina